skip to Main Content
Sastanak u PP Hutovo blato

Kako djelovati preventivo i smanjiti krivolov

Kako djelovati preventivo i smanjiti krivolov čulo se danas na koordinacijskom sastanku u PP Hutovo blato od strane nevladinih organizacija, upravljača zaštićenih područja, nadležnih općinskih, županijskih , federalnih institucija.

Prostor Bosne i Hercegovine, a posebno delte Neretve i Hutova blata poznat je po velikoj prisutnosti ptica tijekom zimske, proljetne migracije preko 30.000. Tijekom ove zime ptice su bile izložene nedostatka hrane u prostoru uslijed velikih mrazeva, zaleđene su bile velike površine Hutova blata, kraška polja na kojima se zadržala voda pa i dijela riječnih tokova, stoga su udruge za zaštitu ptica i lovačke organizacije bile prisiljene vršiti prehranjivanje divljači ali i razbijanje leda. Međutim, prirodne nepogode nisu bile jedina opasnost kojoj su ptice bile izložene tijekom svog migracijskog puta, tu su i krivolovci koji čekaju ovakve prilike/neprilike za krivolov/odstrel zaštićenih i nezaštićenih ptica koje su posjetile močvarna i kraška područja u BIH.

Radi ilustracije, važno je napomenuti da tijekom proljetne i jesenske migracije prostor između Europe i Afrike svake godine prelijeće oko pet milijuna ptica. Više desetaka milijuna ptica prilikom seobe kreće se Jadranskim migratornim putom (Adriatic Flyway). Od posebne važnosti za ptice na ovom seobenom putu su bosanskohercegovačka močvarna područja i kraška polja koja mnogim pticama selicama predstavljaju posebno, pa i jedinio mjesto, na koje mogu sletjeti radi odmora i prehrane.

Sastanak u PP Hutovo blato

Deseci milijuna različitih vrsta ptica slijeću tijekom seobe na močvarna područja i kraška polja. Jedna od prepoznatljivih vrsta koje koriste Jadranski migratorni put je ždral (Grus grus L.). Procjenjuje se da kraška polja u Bosni i hercegovini tijekom jesenje i proljetne seobe preleti oko 60.000 ždralova. Brojnost liske (Fulica atra L.) u zimskom cenzusu 14.01.2017.g. na području Hutova blata iznosila je 17.500 ptica. Brojnost Patke njokre (Ayntya nyroca L.), ugrožene vrste,na dan 14.01.2017.g. bila je 693 ptice. Brojnost pataka  u ovom periodu iznosila je 4572 ptica. Ovako velike brojnost ptica u zimskom periodu na području Hutova blata i delte Neretve predstavljaju pravi mamac za lovce ali i krivolovce koji znaju iskoristiti i naći pogodan trenutak, kad popusti kontrola, da odstrele koju pticu.

Na žalost, ždral i druge ptice selice koje su na putu preko naših kraških polja i močvarnih staništa suočene sa krivolovcima koji vrše odstrel rijetkih i zaštićenih vrsta ptica, a među njima su često i patka njorka i ždral.

Kako bi spriječili krivolov na močvarnim i kraškim poljima i omogućili da brojne selice ovaj prostor i dalje koriste kao odmorište prilikom migracije, neophodno je zajednički djelovati uz angažman svih ljubitelja ptica. Samo na taj način možemo spriječiti krivolov na Jadranskom migratornom koridoru i omogućiti opstanak ptica bez obzira da li se radi o kritično ugroženim ili manje ugroženim vrstama.

S ciljem da preventivno utječu ja krivolovce, smanje krivolov i svedu ga u dozvoljene zakonske okvire, u Parku prirode je održana radionica na temu “Spriječimo krivolov na Jadranskom migratornom put” u čijem fokusu je bilo Hutovo blato, delta Neretva, Mostarsko blato,Livanjsko polje. Na radionici su bili nazočni predstavnici  “PP Hutovo blato, Euronatur, Naše ptice, EU”Lijepa naša”, Ld “Galeb”, Inspektor za zaštitu prirode HNŽ, Inspektor za zaštitu prirode FBIH, Inspektor za lovstvo , šumarstvo i veterinu HNŽ, Država granična služba -DGS, Mobilni tim DGS, te predstavnici temeljne policije.

Nakon prezentacije dosadašnjeg zajedničkog rada na sprečavanju krivolova, te problema s kojima se susreće čuvarska služba PP Hutovo blato i čuvarska služba LD”Galeb” Čapljina, koji upravljaju lovištima , kroz diskusiju i raspravu došlo se do zajedničkih zaključaka koji se odnose na slijedeće:

  • Nastaviti suradnju na zajedničkom djelovanju čuvarske službe, NVO-a , Granične policije, DGS, Mobilnog tima DGS-a, temeljne policije, županijskih službi – inspektorata na sprečavanju krivolova kroz zajedničke ophodnje i intervencije,
  • Uspostaviti brži protok informacija i prijava o počinjenom krivolovu, LD – inspektorati
  • Inspekcijske službe češće uključiti u nadzor na terenu,
  • Uspostaviti i provoditi edukativne i preventivne radnje na sprečavanju krivolova,
  • Provoditi edukaciju za čuvarsku službu i lovce, putem seminara, radionica, edukativnih i stručnih posjeta te putem publikacija i promotivnih materijala,
  • Stvoriti zakonsko uporište za provedbu video nadzora u sprečavanju krivolova kao dokaznog materijala,
  • Uspostaviti karantenski centra za životinje koje su uvezene, zaražene, bolesne, uhvaćene u prirodi, na granici i sl.,
  • Proširiti suradnju na druge sudionike u prostoru te uključiti građane da prijavljuju krivolovce,
  • Uspostaviti trajni monitoring divljači/ptica na kraškim poljima, močvarnim staništima i vodenim površinama.

Sivi ždral (Grus grus) je velika ptica selica. Duljina njegova tijela iznosi 1,3 m, dok su njegova krila raspona preko 2 m. Težak je do 14 kg, što ga čini dosta laganim. Pokriven je sivim perjem, samo su mu glava i vrat tamnosive boje. Ima dugi kljun, ali je nekoliko cm kraći od rodinog.Kljun mu je svijetložute boje. Na vrhu male glave ima veliku crvenu mrlju. Na grlu i između očiju ima crnu prugu. Krila mu nalikuju rodinim, ali su mu krila tamnija. Ima duge sive noge na kojima se nalaze pandže. Rep mu je crn i kratak. Leti vrlo vješto. Rijedak je.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search