skip to Main Content

Javna rasprava: Nacrt Zakona o turizmu FBiH i Nacrt Zakona o boravišnoj taksi FBiH

Oba doma Parlamenta Federacije BiH su svojim Zaključcima zadužili predlagača da organizira i sprovede javnu raspravu i da prilikom izrade Prijedloga oba zakona uzme u obzir sugestije, primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi.

Postupajući u skladu sa navedenim Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve zainteresirane subjekte iz oblasti turizma da se uključe u postupak javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH koja će trajati od 3.2.2017.godine do 3.5.2017.godine i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH koja će trajati 3.2.2017.godine do 3.4.2017.godine.

Kako bi se omogućilo šire uključivanje zainteresovanih strana, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će organizovati javnu raspravu o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH u saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast turizma u periodu od 22.2.2017.godine do 20.3.2017.godine.

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta oba zakona (pojedinačno očitovanje) dostave na e-mail: edina.djonko@fmoit.gov.ba ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 71000 Sarajevo, Marka Marulića br. 2.

Pročitajte cijeli tekst i preuzmite Nacrte Zakona

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search