skip to Main Content
Javni Natječaj Za Prijavu Projekata

Javni natječaj za prijavu projekata

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

  • LOT 1. WATSAN projekt i vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH
  • LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH
  • LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša
  • LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka
  • LOT 5. Projekti zaštite prirode
  • LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla
  • LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica
  • LOT 8. Projekti zaštite zraka
  • LOT 9. Projekti upravljanja otpadom
  • LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Back To Top
×Close search
Search