skip to Main Content

Javni natječaj za prijavu projekata

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

  • LOT 1. WATSAN projekt i vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH
  • LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH
  • LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša
  • LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka
  • LOT 5. Projekti zaštite prirode
  • LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla
  • LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica
  • LOT 8. Projekti zaštite zraka
  • LOT 9. Projekti upravljanja otpadom
  • LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search