skip to Main Content

Novi broj časopisa EKO Hercegovina

Poštovani čitatelji,

časopis “Eko Hercegovina” ponovno je pred vama. Kao i u prethodnim izdanjima nastojali smo vas informirati i istovremeno zainteresirati za aktualne teme: održivi razvoj, turizam i turistička ponuda u regiji Hercegovina, upravljanje prirodnim resursima pa sve do okolišnih problema koji utječu na opću percepciju javnosti i stanje u društvu. Neke od aktualnih tema kao što je turizam i ruralni razvoj nametnule su se same po sebi, pa smo im dali posebno mjesto u ovom broju.

Prirodno i povijesno-kulturno bogatstvo Hercegovine postaju prepoznatljivi atributi turističke ponude, stoga želimo skrenuti pažnju javnosti i ostalih dionika na potrebu racionalnijeg korištenja i upravljanja ovim resursom, jer to predstavlja osnovu za gospodarski i društveni napredak cijele regije.

Turizam kao integrirajuća djelatnost pokreće i uključuje niz drugih pratećih aktivnosti i sadržaja koji u konačnici doprinose ekonomskom jačanju i pozicioniranju turističke destinacije kakva je Hercegovina, pri tom ne zanemarujući ljude kao sukreatore tog jedinstvenog turističkog proizvoda. Stoga bi ulaganje u promociju i brendiranje turističkih destinacija i proizvoda trebalo biti jedan od ključnih zadataka i aktivnosti na kojima se treba više raditi, počevši od lokalnih dionika, zaštićenih područja do nadležnih ministarstava koja zajednički sudjeluju u izgradnji jedinstvenog brenda Hercegovine. Primjeri dobre prakse potaknuli su nas na promišljanja da ciljano treba ulagati u zaštitu, očuvanje i upravljanje prirodnim resursima koji mogu generirati rezultate i potaknuti lokalne dionike da se uključe u turističku ponudu općine, županije i federacije.

Na tragu ovih promišljanja, želja nam je da kao pojedinci damo svoj doprinos razvoju ekološke svijesti koja je ključna za daljnji razvoj turističke ponude i brendiranje turističke destinacije kakva je Hercegovina. Časopisom “Eko Hercegovina” educiramo i potičemo druge na suradnju, promišljamo o vlastitoj budućnosti koju moramo sami kreirati, pri tom utjecati na događaje koji dolaze, a ne čekati da nam se turizam događa, sa svim svojim pozitivnim i negativnim elementima.

Postavljanjem jasnih ciljeva, pred sebe i druge, uz preuzimanje odgovornosti, može se doći do ostvarenja kreiranih i usvojenih ciljeva koji vode ka održivom turističkom razvoju regije Hercegovina kao jedinstvene turističke destinacije.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search