skip to Main Content

Rezultati zimskog prebrojavanja ptica

Ovogodišnje zimsko prebrojavanje ptica (IWC) na području Parka prirode Hutovo blata i delte Neretve u BiH proveli su: Ekološka udruga “Lijepa naša” – Čapljina, Lovačko društvo “Galeb” – Čapljina, Park prirode “Hutovo blato”, Euronatur, Ornitološko društvo “Naše ptice” – Sarajevo, a istim su se pridružili članovi iz Udruge za zaštitu ptica i prirode “Čaplja” – Čapljina, Neretva delta Forum – Mostar, Referentna grupa – Čapljina i Udruga “EHOO” – Čapljina.

IWC- zimsko prebrojavanje ptica međunarodni je program koji se provodi od 1967. godine i pokriva više od 25.000 močvarnih staništa u više od stotinu zemalja svijeta sa ciljem prikupljanja podataka o brojnosti i promjenama populacija ptica, vezanih za vodena staništa, koja su na svjetskom razini najosjetljivija na ljudske aktivnosti, kako bi se odredila najvažnija područja za njihov opstanak i pripremila strategija zaštite, korištenja i upravljanja područjima i vrstama.

U Bosni i Hercegovini sa zimskim prebrojavanjem ptica – IWC započelo se 1998. godine.

Zimsko prebrojavanje izabrano je tim prije što se u siječnju završena jesenja migracija ptica vodenih staništa koja u našim krajevima svoj vrhunac dostiže u prosincu i siječnju dok već u veljači, započinje proljetna seoba i formiranje parova za gniježđenje.

Slijedom unaprijed utvrđenih promatračkih postaja promatrači su izvršili prebrojavanja na cijelom području Parka prirode Hutovo blato te na riječnim tokovima: Bregavi, Trebižatu i Neretvi od Bune do Metkovića. Preostali dio delte Neretve pokrivaju promatrači iz Republike Hrvatske.
Brojanjem su obuhvaćene sve močvarne vrste i grabljivice, broje se sve vrste, a podaci se potom unose u formular koji pored vrsta i broja jedinki za svaku vrstu sadrži i dodatne podatke o vremenskim prilikama u prostoru i širem okruženju, dužini trajanja, načinu/metodi brojanja, elementima uznemiravanja te broj promatrača i vrsta opremom s kojom se vrši prebrojavanje.

Tijekom ovogodišnjeg prebrojavanja na području PP Hutova blata utvrđena je brojnost od 27.052 ptice, od čega su najbrojnije Liska (Fulica atra) sa 21.440 ptica, zatim slijedi Patka njorka (Aythya nyroca) sa 289 ptice, Patka kržulja (Anas crecca) 1095, Glavata patka (Aythya ferina) 327, Krunata patka (Aythya fuligula) 1.169, Divlja patka (Anas platyrhynchos) 195, Veliki kormoran (Phalacrocorax carbo) 781, Mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) 309 ptice.

U prosincu 2015. godine utvrđena je brojnost od 27.974 ptice uz prisutnost Liska (Fulica atra) od 24.823 ptice, Patka njorka (Aythya nyroca) 349, Patka kržulja (Anas crecca) 400 ptica, Glavata patka (Aythya ferina) 496 ptica, te Krunata patka (Aythya fuligula) od 1.226 ptica.

U studenom 2014. godine utvrđena je brojnost od 24 274 ptice uz brojnost Liska (Fulica atra) od 22.800 ptice, Patka njorka (Aythya nyroca) 93, Patka kržulja (Anas crecca) 338, Krunata patka (Aythya fuligula) 600, te Veliki kormoran (Phalacrocorax carbo) 41 i Mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) 163.

Prema usporednim podacima zimskog prebrojavanja u zadnje tri godine vidljivo je povećanje brojnosti ptica močvarica što se može pripisati sustavnoj kontroli i nadzoru krivolova tijekom love sezone.
Ptice kao dobri i pouzdani indikatori stanja vodenih staništa i okoliša uopće uz njihovo redovno praćenje i prebrojavanje pomaže u određivanju prioritetnih mjera u zaštitu i unapređenja močvarnih staništa i uopće stanja u prostoru. Ulaganja u zaštitu i očuvanje povoljnog statusa staništa i vrsta generira i razvoj održivih aktivnosti u močvarnim područjima kroz uvođenje promatranja ptica/ Birdwatching.

Birdwatching/Promatranje ptica je aktivnost, koja se sastoji od rekreacijskog promatranja ptica. Ptice se mogu vidjeti golim okom, dalekozorom ili teleskopom.

Raspolažući sa podacima o brojnosti i zastupljenosti ptičjih populacija te statusu pojedinačnih vrsta u prostor delte Neretve i Hutova blata moguće je graditi buduću održivost Parka, a promatranje ptica postarati jedna od glavnih turističkih proizvoda ne samo Parka prirode Hutovo blato nego i šireg područja regije.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search