skip to Main Content
Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Ususret 6. Ornitološkom Festivalu predstavljamo vam zbornik radova koji je nastao kao rezultat  5. Ornitološkog festivala. Ekološke udruge „Lijepa naša“, Ornitološkog društva „Naše ptice“ i domaćin – općina Čapljina, uz podršku EuroNatura organizirale su 5. Ornitološki festival u Čapljini 7. – 9. listopada 2016. godine.

Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Još od svojih početaka u Kaknju i Kraljevoj Sutjesci 2012., u Gardiški 2013., Livnu 2014., Nacionalnom parku „Kozara“ 2015. pa sve do danas, Ornitološki festival promovira prirodnu i kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i nastoji potaći razvijanje novih turističkih programa na osnovu birdwatchinga (promatranja ptica). To potvrđuje i tema ovogodišnjeg 5. Ornitofestivala „Uloga i pozicija NVO-a i institucija u provedbi NATURA2000 te promocija i stvaranje održivih turističkih programa na bazi birdwatchinga“, s ciljem povezivanja nevladinog i vladinog sektora na zaštiti i očuvanju prirodnih staništa ptica, NATURA2000 te promociji i razvoju održivih turističkih aktivnosti na Jadranskom migratornom putu/Adriatic flyway.

Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Upravo zbog sve izražajnijeg negativnog utjecaja na ptice i njihova staništa na Jadranskom migratornom putu, nameće se obveza svim sudionicima u prostoru da koordiniranim akcijama doprinesu očuvanju močvarnih staništa i ptica močvarica. Koncept NATURA 2000 otvara nove mogućnosti i kreira cjelovitu politiku kojom će prirodna područja biti sigurna utočišta i u kojima neće biti isključene sve ljudske aktivnosti.

Očuvanje biološke raznolikosti na određenim područjima traži uključivanje i poticanje širokog spektra dionika (lovaca, zaštitara, gospodarstvenika,…) čije aktivnosti moraju ostati kompatibilne s ciljevima NATURA 2000. Zbog nedovoljno afirmiranog pozitivnog učinka NATURA 2000 u bosansko-hercegovačkoj javnosti, otvorila se mogućnost za nevladine organizacije da održavanjem ornitofestivala promoviraju održive oblike turizma poput birdwatchinga koji imaju dobre ekonomske i socijalne učinke bez negativnog utjecaja na prirodu, okoliš i lokalnu kulturu.

Prostori delte Neretve i močvare Hutovo blato s tradicionalnim kulturalnim krajobrazima predstavljaju pogodne prirodne i kulturalne izvore, koji su preduvjet za afirmaciju novog turističkog proizvoda– birdwatchinga/promatranja ptica. Stoga, stručna i znanstvena valorizacija prirodnih resursa uz mudro korištenje bioraznolikosti presudan je čimbenik za očuvanje močvarnih staništa te održivi razvoj cijele regije i društva u cjelini.

Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Zbornik dostavljenih radova:

 • HUTOVO BLATO — od posebnog lovišta do Parka prirode
 • Akcije protiv lova i hvatanja strogo zaštićenih vrsta ptica u Vojvodini, Republika Srbija, u periodu 2012. – 2016.: rezultati sinergije državnog i civilnog sektora
 • Rezultati dvogodišnjeg istraživanja ornitofaune Hutova blata
 • Neka zanimljiva zapažanja kod ptica u IBA području Zasavica
 • Ornitološki potencijali Mostarskog blata
 • Upravljanje zaštićenim i IBA područjima: Primjer saradnje JU za zaštićena područja Kantona Sarajevo i Centra za krš i speleologiju
 • Aktivno upravljanje zaštićenim i IBA područjima u Vojvodini, Republika Srbija, s posebnim osvrtom na pozitivne efekte na ornitofaunu
 • Uporedni pregled rezultata zimskog cenzusa ptica vodenih staništa u Bosni i Hercegovini u periodu od 2011. – 2016. godine
 • Zidarčac Tichodroma muraria u Bosni i Hercegovini : „širenje tržišta“
 • Prstenovački kamp za praćenje migracija ptica Vransko jezero
 • Ornitofauna općine Nijemci
 • Obilježja područja NATURA 2000 u Delti Neretve
 • Trogodišnje istraživanje zimskog boravka ptica u slivu rijeke Trebišnjice
Zbornik radova 5. Ornitološkog Festivala

Potporu u organizaciji Ornitofestivala pružili su: Federalno ministarstvo kulture i športa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Županijsko ministarstvo kulture i športa HNŽ i Javno poduzeće Park prirode „Hutovo blato“.

This Post Has 0 Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back To Top
Search