Ove godine obilježavanje Međunarodnog dana vlažnih staništa odvija se pod sloganom “Vlažna staništa za našu budućnost: Živjeti održivo”.

U povodu ovog datuma 3. veljače, nevladine organizacije za zaštitu prirode i okoliša: Neretva Delta Forum, Ekološka udruga “EHOO” – Čapljina, Ekološka udruga “Čaplja” i Ekološka udruga “Lijepa naša” – Čapljina u suradnji sa OŠ “Lipanjske zore” – Višići i Parkom prirode “Hutovo blato” upriličili su stručnu ekskurziju/predavanje o metodi promatranja i prepoznavanja ptica močvarica.

Na lokalitetu Škrka (Park prirode Hutovo blato) učenike su dočekali predstavnici NVO-a koji su učenike upoznali sa područjem Parka prirode Hutovo blato i njegove važnosti za ptice močvarice. Učenicima je prezentirana i podijeljena prateća literaturu o pticama Hutova blata, podijeljeni evidencijski listići za registraciju vrsta, demonstrirana metoda korištenja dalekozora i durbina te mogućnost i način prepoznavanja i brojanja ptica. Cijeli edukativni program bazira se na činjenici da na području Parka prirode “Hutovo blato” u zimskom periodu boravi više od 27.000 ptica močvarica, što čini kvalitetan i dostatan resurs za razvoj edukativnih i obrazovnih sadržaja na temu zaštite ptica i očuvanja močvarnih staništa koja su jedna od najugroženijih u svijetu.

Vodeći se ovogodišnjim sloganom “Vlažna staništa za našu budućnost: Živjeti održivo” prilika je da se ukaže na neiskorištene mogućnosti vlažnih staništa, a promatranje ptica kao održive aktivnosti na kojoj se može generirati održivi razvoj Parka prirode Hutova blata.

Promociju i provedbu ovih aktivnosti doprinijele su državne institucije i ministarstva: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kulture i športa, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Park prirode “Hutovo blato” te međunarodne organizacije Euronatur podupirući projekte “Projekt Rijeka“, “Dječji kulturni samit”, “Dječji okolišni samit“, “Monitoring ptica i borba protiv krivolova na području Parka prirode Hutovo blato i delte Neretve”. Medijsku promociju pomogli su City TV snimanjem video zapisa, te ekološka udruga “Lijepa naša” – Čapljina kroz objavu na web portalu.